Project Description

پروتز‌های اندام فوقانی

دامنه‌های عملکردی هماهنگ و منسجم مجموعه شانه، آرنج، مچ و دست، ظرفیت عملکردی اندام فوقانی را تعیین می‌کند. هر فردی که متحمل قطع عضو اندام فوقانی می‌شود منحصر به فرد است و هیچ دو عضوی دقیقا مثل هم نیستند. دست در فعالیت‌های مربوط به گرفتن اشیاء به عنوان یک عضو حسی و به عنوان یک راه ایجاد ارتباط کارکرد دارد و وجود هر گونه ضایعه و وارد شدن آسیب به دست، توان تولید و بهره‌وری فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تعاملات فرد با محیط پیرامون را تغییر می‌دهد.

امروزه پروتز‌های اندام فوقانی در انواع مختلفی مکانیکی و مایوالکتریک با کمک مفاصل هوشمند ساخته می شوند.

خدمات مجموعه پرواز در زمینه آمپوتاسیون اندام فوقانی

 • آموزش روش‌های تقویت و حفظ قوای فیزیکی باقیمانده‌ی عضو

 • آموزش بهره‌گیری از نیروی عظلات در جهت ایجاد تعادل در بدن

 • پیشگیری و درمان مشکلات پوستی در آمپوتاسیون اندام فوقانی

 • طراحی و ساخت انواع پروتز های اندام فوقانی

  • پروتز قطع عضو مچ دست
  • پروتز قطع عضو زیر آرنج
  • پروتز قطع عضو روی آرنج
  • پروتز قطع عضو بالای آرنج
  • پروتز قطع عضو شانه

پروتز های غیر فعال

برای فردی که از قسمت زیر مچ دچار قطع عضو است، یک پروتز غیر فعال (که در قسمت انگشتان فاقد حرکت فعال است) میتواند سبب بازسازی چندین الگوی گرفتن شود. با وجود این که با پروتز‌های غیر فعال نمی‌توان به طور فعال اشیاء را گرفت و رها کرد، اما می‌توان از آن‌ها برای ثابت نگه داشتن و یا فشار دادن اشیاء و یا انجام سایر کار‌های عملی استفاده کرد. این نوع پروتز‌ها معمولا دارای یک سوکت محکم و مطمئن هستند که به روش ایجاد خلاء و تماس کامل روی اندام باقی مانده محکم می‌شوند. این نوع سوکت پایه‌ای برای انگشتان شکل پذیر یا جایگاهی برای انجام عمل متقابله به منظور گرفتن و استفاده ماهرانه از اشیاء ایجاد می‌کند، و در مواقعی که چند انگشت باقی مانده باشد، می‌توان با قرار دادن آنها در مقابل انگشتان پروتزی به صورت فعال اشیاء را گرفت و رها کرد.