مدیر سایت

About مدیر سایت

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
So far مدیر سایت has created 3 blog entries.

انگشت شست کج

2019-01-25T19:17:53+03:30

انگشت شست کج این عارضه نوعی اختلال در وضعیت طبیعی انگشت شست پا می‌باشد که در آن: انگشت پا از بند اول خود به خارج متمایل شده و به انگشت دوم پا نزدیک می‌شود. انگشت شست، انگشت دوم را تحت فشار قرار داده و گاه در زیر [...]

انگشت شست کج2019-01-25T19:17:53+03:30

زانوی ضربدری

2019-01-25T19:18:07+03:30

زانوی ضربدری این عارضه نوعی اختلال در راستای طبیعی ساق پا می‌باشد که در آن: زانو‌ها به خط میانی نزدیک می‌شوند. قوزک‌های داخلی از یکدیگر دور می‌شوند. تمایل کشکک‌ها به خارج زیاد است. در هنگام راه رفتن زانو‌ها به یکدیگر کشیده می‌شوند. در پشت ساق و جلوی [...]

زانوی ضربدری2019-01-25T19:18:07+03:30

زانوی پرانتزی

2020-09-28T13:01:07+03:30

زانوی پرانتزی زانوی پرانتزی نوعی اختلال در راستای طبیعی ساق پا میباشد که در آن: زانو ها از یکدیگر فاصله میگیرند. فرد مبتلا بر روی لبه خارجی پا و به صورت اردکی راه میرود. استخوان درشت نی با پیچش داخلی همراه است. این عارضه به صورت خفیف [...]

زانوی پرانتزی2020-09-28T13:01:07+03:30
Go to Top