درباره ما بیشتر بدانید

 به خاطر شما، ما متوقف نخواهیم شد. در صورت وجود نا‌رضایتی ما را در جهت بهبود شرایط و خدمات مطلع سازید.

تاریخچه موسسه

این موسسه با هدف ارتقاء سطح کیفی زندگی افراد در سال ۱۳۹۵ توسط احمد طیورپرواز تاسیس شد. در ابتدای تاسیس هدف اصلی مجموعه، ارائه خدمت به مددجویان و جانبازان در زمینه ساخت اندام مصنوعی (پروتز) و ساخت وسایل کمک حرکتی (ارتوز) برای افراد دارای محدودیت حرکتی خاص به صورت نمونه تحقیقاتی بود. امروز، با بهره‌گیری از سیستم‌های نوین ارزیابی و درمان، تلاش کرده‌ایم حوزه فعالیت خود را گسترش داده و خدمات جدید‌تری ارائه دهیم. کارشناسان این مجموعه با استفاده از تکنیک‌های روز دنیا در تلاش‌اند تا با طراحی‌های خاص و پیشرفته بتوانند دامنه حرکتی افراد دارای محدودیت حرکتی را گسترش داده و امید و شادی را به زندگی ایشان برگردانند.

درباره ما

انتقادات و پیشنهادات

رضایت شما، اعتبار ماست.