خدمات

در جهت بهبود شرایط فیزیولوژیک با تکیه بر علوم حرکت‌شناسی

خدمات مجموعه پرواز

مجموعه پرواز با ارائه خدمات مختلفی چون طراحی و ساخت انواع پروتز‌ها و ارتوزهای اندام فوقانی و تحتانی، طراحی و ساخت پروتز‌های زیبایی و  همچنین طراحی و ساخت کفی‌های طبی تلاش می‌کند زندگی جدیدی به شما هدیه دهد.

خدمات این مجموعه به شرح زیر می‌باشد

خدمات    

2020-07-21T23:40:31+03:30

معرفی توانبخشی

مشکلات روحی و روانی حوادث و اتفاقات تکان دهنده بخشی جدایی ناپذیر از زندگی انسان ها هستند. رخداد ها برای خود مرزی نمیشناسند و تفاوتی میان زن و مرد، پیر و جوان، کودک و بزرگسال قائل نیستند. زمانی که افراد در معرض حوادث آسیب [...]

2020-10-04T12:12:07+03:30

پروتز‌های اندام تحتانی

پروتز‌های اندام تحتانی شایع‌ترین نوع آمپوتاسیون، قطع‌ عضو اندام تحتانی می‌باشد که این نوع قطع عضو نسبت به سایر قطع‌ عضو‌ها نیاز به مراقبت و توجه بیشتری دارد. در قطع عضو اندام تحتانی باید توجه داشت که در صورت عدم توجه به فعالیت‌های فیزیکی، [...]

2020-10-04T12:10:59+03:30

پروتز‌های اندام فوقانی

پروتز‌های اندام فوقانی دامنه‌های عملکردی هماهنگ و منسجم مجموعه شانه، آرنج، مچ و دست، ظرفیت عملکردی اندام فوقانی را تعیین می‌کند. هر فردی که متحمل قطع عضو اندام فوقانی می‌شود منحصر به فرد است و هیچ دو عضوی دقیقا مثل هم نیستند. دست در [...]

2020-10-04T12:38:43+03:30

پروتز‌های زیبایی

پروتز‌های زیبایی منظور از به‌کارگیری پروتز تنها بازیابی عملکرد فیزیکی عضو از دست رفته نیست و در بسیاری از موارد هدف از جایگزینی عضو از دست رفته با پروتز، زیبایی ظاهری است. در بسیاری از موارد پروتز باید علاوه بر کمک به عملکرد فرد، [...]